TARIK YILDIRIM

2006 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazandı ve burada lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Mezun olduktan sonra, özel sektörde şehir plancısı olarak çalıştı. Çalıştığı dönemlerde birçok iller bankası işinde proje sorumlusu olarak görev aldı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı. “Dönüşüme bağlı sürdürülebilir planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi; Erzurum örneği” adlı tez konusuyla yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı. 2015 yılında kendisine ait planlama bürosunu açarak özel sektörde serbest şehir plancısı olarak çalışmaya başladı ve bu güne kadar çok sayıda proje çalışmasında yer aldı.  Planer Şehircilik bünyesinde, şehir planlama faaliyetleri ve kentsel dönüşüm alanlarında proje ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

Planer Şehircilik, geçmişinde şehir planlama faaliyetlerinde farklı deneyim yıllarına sahip olan Yüksek Şehir Plancısı Tarık Yıldırım tarafından 2015 yılında Erzurum’da bir planlama bürosu olarak kurulmuştur.

Planer Şehircilik, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesinde ağırlıklı olmakla beraber Türkiye genelinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, İlave ve Revizyon İmar Planları, Mevzi İmar Planları, İmar Planı Değişiklikleri(Plan Tadilatları), Koruma Amaçlı İmar Planları, Özel Amaçlı İmar Planları, Kentsel Dönüşüm Planları, Köy Gelişme Planları, Entegre Tarım ve Hayvancılık Tesisi Planları, Sanayi Alanı Planları, Turizm Alanı Planları, Askeri Alan Planlar, Güneş Enerji Santrali ve Rüzgâr Enerji Santrali Planları gibi birçok proje alanında başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Planlama faaliyetlerinde süreç yönetimi ve çözüm üretme noktasında kısa sürede çok farklı deneyimler elde eden planlama bürosu, resmi kurumların ve özel firmaların proje ve planlama işlemlerini yürütmekle birlikte şehir planlama, kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

İnsan odaklı yaşam alanları planlayarak daha sürdürülebilir bir gelecek için yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Bilişim çağının tüm olanaklarından en iyi şekilde faydalanarak, Sürdürülebilir planlama yaklaşımlarıyla, imar planları ve kentsel tasarımlar üreten, planlamanın etik ve ahlaki gerekliliklerini yerine getiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen köklü bir planlama bürosu olmak.