HALİHAZIR HARİTALAR

Hâlihazır haritalar genel olarak bir bölgede imar planlarına, kamulaştırma haritalarına, bilgi sistemlerine v.b. projelere altlık olarak üretilen arazideki mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü ve eğim gibi her ne varsa tüm bilgilerin yersel olarak ölçülüp 1/1000 ve 1/5000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

Üretim ve onayında belediye ve valiliklerin yetkili olduğu hâlihazır harita alanında deneyimli ve profesyonel bir geçmişe sahip şirketimiz kuruluşundan bu yana binlerce hektarlık meskûn ve gayrimeskun alanda halihazır üretimi yapmıştır.

Hâlihazır haritalar genel olarak bir bölgede imar planlarına, kamulaştırma haritalarına, bilgi sistemlerine v.b. projelere altlık olarak üretilen arazideki mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü ve eğim gibi her ne varsa tüm bilgilerin yersel olarak ölçülüp 1/1000 ve 1/5000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

Üretim ve onayında belediye ve valiliklerin yetkili olduğu hâlihazır harita alanında deneyimli ve profesyonel bir geçmişe sahip şirketimiz kuruluşundan bu yana binlerce hektarlık meskûn ve gayrimeskun alanda halihazır üretimi yapmıştır.